20/07/2018 - 20:03

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu sự bồi lắng đầm Lập An

TTH - Đây là đề tài do Viện Nghiên cứu biển và hải đảo thực hiện, được Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh nghiệm thu sáng 20/7.

Đầm Lập An (huyện Phú Lộc) là một địa hệ ven bờ hoàn chỉnh, diện tích mặt nước hơn 16km2 và có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Những năm gần đây, đầm có sự thay đổi lớn về địa hình, bị bồi lắng nghiêm trọng, ngọt hóa và gia tăng ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu về tốc độ bồi lắng ở đầm Lập An, công trình đã xác định nguyên nhân quá trình bồi lắng đánh giá tác động của sự bồi lắng và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hiện trạng, góp phần phát triển bền vững cho đầm Lập An.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP