25/12/2014 - 17:16

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động điện lực

TTH - Sáng 25-12, Sở Công thương tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động điện lực năm 2014. Luật Điện lực chính thức được Quốc hội phê duyệt năm 2004, có hiệu lực từ 1-7-2015.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu Nghị định quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện; nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại. Ngoài ra, một số nội dung quan trọng như thông tư của Bộ Công thương quy định về mua, bán công suất phản kháng, quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện và những vấn đề liên quan được giới thiệu tại hội nghị nhằm giúp các đơn vị, cơ quan quản lý lĩnh vực điện lực nắm bắt thông tin và triển khai thực hiện.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP