19/10/2015 - 21:57

Phú Lộc giao mới hơn 377 ha rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cộng đồng

TTH -  Thực hiện đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2014, đến nay, UBND huyện Phú Lộc đã giao mới trên 377 ha rừng tự nhiên cho các chủ rừng quản lý, bảo vệ. Trong đó, có 30 hộ gia đình được giao quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) với diện tích 179,6 ha và 4 cộng đồng dân cư thôn được giao 198 ha.

 Sau khi được giao rừng, các chủ rừng đã nắm sát tình hình rừng, lập sổ theo dõi về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và tình hình vi phạm pháp luật lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, phòng ngừa và chống mọi hành vi chặt phá rừng, săn bắt, bẫy động vật rừng trái phép... Một số chủ rừng cũng đã thực hiện công tác phát triển rừng sau giao rừng bằng cách trồng xen mây, cây thuốc dưới tán rừng.

T. Hoài

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP