14/11/2016 - 20:59

Quán triệt các nội dung về thi hành Điều lệ Đảng

TTH - Chiều 14/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01 của Bộ Chính trị về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những điểm mới trong quy định như: Quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng thực hiện theo quy định của Ban chấp hành Trung ương thay cho thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị; quy định chuyển sinh hoạt đảng chính thức; về việc xóa tên đảng viên; tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên; hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức; quản lý hồ sơ đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh; chuyển sinh hoạt Đảng; xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng…

Hội nghị cũng đã giới thiệu và lấy phiếu giới thiệu quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.  

THÁI SƠN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP