Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

08/06/2018 - 09:27

Quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy

TTH.VN - Sáng 8/6, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn đảng bộ để triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy.

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Tuấn chủ trì và trực tiếp quán triệt một số nội dung quan trọng.

Cán bộ chủ chốt được quán triệt nhiều văn bản mới

Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh được quán triệt những nội dung cốt lõi của Quy định 126 – QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định 124 –QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định 1285 – QĐ/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 01 – QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng...

Sau hội nghị này, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các nội dung đã được quán triệt đến từng chi, đảng bộ; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; sớm đưa các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP