20/12/2015 - 17:12

Quảng Điền: Ra quân diệt chuột, ốc bươu vàng

TTH - Huyện Quảng Điền vừa ra quân diệt chuột, diệt ốc bươu vàng trên địa bàn huyện đầu vụ Đông Xuân 2015 – 2016.

Huy động 100% nông dân sản xuất nông nghiệp cùng tham gia diệt chuột, diệt ốc bươu vàng trong đợt phát động, phấn đấu tiêu diệt được 50.000 con chuột, 5.000 kg ốc bươu vàng. Về hỗ trợ thu mua, các HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn có kế hoạch trích quỹ khuyến nông để tổ chức thu mua đuôi chuột, ốc bươu vàng thường xuyên và nhất là trong đợt phát động để khuyến khích nông dân tham gia.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP