14/12/2015 - 20:19

Quy định về quản lý hoạt động bay

TTH.VN - Nghị định quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay đã được Chính phủ ban hành.

Trong đó, đường hàng không quốc tế, đường hàng không nội địa được thiết lập trên cơ sở: Nhu cầu giao lưu hàng không quốc tế; yêu cầu hoạt động bay nội địa; yêu cầu, khả năng cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; yêu cầu, khả năng quản lý và bảo vệ vùng trời;bảođảm quốc phòng và an ninh quốc gia; phù hợp với quy hoạch phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam và kế hoạch không vận của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). 

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng phương án thiết lập, hủy bỏ đường hàng không; đề xuất với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) sửa đổi kế hoạch không vận khu vực đối với đường hàng không quốc tế.

Trên cơ sở phương án quy định, Bộ Quốc phòng chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thiết lập, huỷ bỏ đường hàng không.

Bộ Giao thông vận tải xác định, điều chỉnh thông số chi tiết các đường hàng không đã được thiết lập trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng. Cục Hàng không Việt Nam công bố thông số chi tiết của các đường hàng không được thiết lập, điều chỉnh và việc hủy bỏ đường hàng không trong Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) của Việt Nam.

Thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay

Nghị định quy định, Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ Giao thông vận tải việc thiết lập, điều chỉnh, huỷ bỏ khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay nhằm mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trong trường hợp quyết định cấm bay hoặc hạn chế bay tạm thời, Bộ Tổng Tham mưu thông báo ngay cho Quân chủng Phòng không - Không quân, Cục Hàng không Việt Nam và Trung tâm quản lý luồng không lưu; các quyết định trên có hiệu lực ngay. Trung tâm quản lý luồng không lưu thông báo ngay cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện; Trung tâm Thông báo tin tức hàng không phát Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) phù hợp về khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đã được thiết lập, hủy bỏ.

Cục Hàng không Việt Nam thông báo cho Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), các cơ quan, đơn vị có liên quan và công bố trong Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) của Việt Nam về khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đã được thiết lập, điều chỉnh và hủy bỏ theo quy định.

Xác định và công bố khu vực nguy hiểm

Cũng theo Nghị định, Cục Tác chiến xác định và thông báo cho Trung tâm quản lý luồng không lưu về khu vực nguy hiểm tối thiểu 24 giờtrước khi có hoạt động có khả năng gây nguy hiểm cho hoạt động bay.

Thông báo về khu vực nguy hiểm nêu trên bao gồm các thông tin: Hoạt động gây nguy hiểm; vị trí xác định theo hệ toạ độ WGS-84; giới hạn ngang, giới hạn cao; thời gian có hiệu lực của khu vực nguy hiểm; cảnh báo đối với hoạt động bay; những thông tin phải bảo đảm bí mật an ninh quốc gia (nếu có); các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an toàn hoạt động bay.

Trung tâm quản lý luồng không lưu tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn bay và thông báo ngay cho Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan; Trung tâm Thông báo tin tức hàng không phát Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) phù hợp về khu vực nguy hiểm đã được thiết lập.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP