Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

20/06/2010 - 07:53

Ra mắt website của Hội Di sản văn hóa

TTH - Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vừa ra mắt website của Hội tại địa chỉ ttp://www.hoidisan.vn

Website gồm các chuyên mục: giới thiệu; tin tức - sự kiện; hội thảo - đào tạo; đề tài - dự án; di sản văn hóa Việt Nam; di sản thế giới... Với khả năng cập nhật liên tục, trang web là nơi cung cấp kịp thời các thông tin thời sự trong nước, quốc tế về di sản; đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học và công chúng trao đổi các vấn đề liên quan đến việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đất nước.

Theo HNM

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP