28/11/2018 - 21:45

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

TTH - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 5-7/12, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đó là nội dung được Thường trực HĐND tỉnh đưa ra tại buổi họp báo thông báo chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND diễn ra chiều 28/11.

Theo đó, đợt này sẽ có 26 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các trưởng ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh. Có 6 chức danh chưa hoặc không lấy phiếu tín nhiệm đợt này do nghỉ hưu hoặc chưa đủ thời gian công tác.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp lần này sẽ xem xét, thảo luận thông qua 25 nghị quyết quan trọng. Ngoài xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2018, HĐND tỉnh còn bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách năm 2019; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Đáng chú ý là kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

 Ngoài ra, có nhiều đổi mới về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Theo đó, đại biểu không gửi câu hỏi trực tiếp như những kỳ họp trước mà phân theo từng nhóm vấn đề để chất vấn trực tiếp tại kỳ họp dưới sự quyết định của Thường trực HĐND tỉnh trong một khoảng thời gian được quy định.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP