Kinh tế Xây dựng - Giao thông

18/05/2012 - 05:38

Tăng lệ phí cấp biển số xe máy chuyên dùng

TTH - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73 sửa đổi, bổ sung về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ và sẽ có hiệu lực từ 1/7 tới.

Theo đó, lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp có tham gia giao thông đường bộ) đối với cấp mới kèm theo biển số tăng từ mức 150.000 đồng/lần/phương tiện lên 200.000 đồng/lần/phương tiện; cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số cũng tăng từ 150.000 đồng/lần/phương tiện lên 200.000 đồng/lần/phương tiện; cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số tăng từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng/lần/phương tiện; cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời tăng từ 20.000 đồng lên 70.000 đồng/lần/phương tiện.

H. My (theo SGGP)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP