29/03/2017 - 21:43

Tập huấn chuyên đề cho 200 cán bộ phụ nữ chủ chốt Phú Vang

TTH - 200 cán bộ phụ nữ chủ chốt đến từ 21 xã, thị trấn của huyện Phú Vang đã tham gia lớp tập huấn các chuyên đề năm 2017 do Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức ngày 29/3.

Các học viên được quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, các học viên còn nghe báo cáo nhanh về kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; nội dung về an toàn vệ sinh thực phẩm; các kỹ năng công tác hội…

Tuấn Khoa

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP