23/10/2015 - 11:27

Thành lập khu bảo vệ thuỷ sản Đá Dầm

TTH.VN - Quy mô diện tích khu bảo vệ thủy sản Đá Dầm rộng 30 ha. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 về việc thành lập khu bảo vệ thuỷ sản Đá Dầm, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, với mục tiêu xây dựng khu bảo vệ thuỷ sản dựa vào cộng đồng, nhằm mở rộng, phát triển mạng lưới các khu bảo vệ thủy sản trên toàn đầm phá, vùng nước nội địa Tam Giang - Cầu Hai, để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bãi giống, bãi đẻ, nguồn lợi thủy sản.

Quy mô diện tích khu bảo vệ thủy sản Đá Dầm rộng 30 ha. Ranh giới được xác định theo các đoạn thẳng nối các điểm có tọa độ như sau:

TT

Ký hiệu điểm

 

        Kinh độ

Vĩ độ

1

A

107o 49’04”

16o 17’28”

2

B

107o 49’05”

16o 17’43”

3

C

107o 49’27”

16o 17’42”

4

D

107o 49’26”

16o 16’28”

 

Quyết định nêu rõ, nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên và môi trường thuỷ sinh, bao gồm: khai thác thuỷ sản (động vật và thực vật thuỷ sinh); nuôi trồng thuỷ sản (động vật và thực vật thuỷ sinh); chăn thả gia cầm, trâu, bò và các động vật khác vào khu bảo vệ; xây dựng các công trình sản xuất (kể cả công trình nhà ở).

Các hoạt động có điều kiện: hoạt động khai thác thuỷ sản để nghiên cứu khoa học và hoạt động tiêu diệt thuỷ sản địch họa trong khu bảo vệ phải được sự chấp thuận của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật; hoạt động giao thông thuỷ được phép qua lại vô hại nhưng không được dừng tàu thuyền trong khu bảo vệ; hoạt động du lịch sinh thái được phép khi có sự giám sát của cộng đồng ngư dân địa phương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP