11/03/2016 - 22:15

Thành phố Huế và thị xã Hương Thủy tổng kết hoạt động HĐND các cấp

TTH - * Chiều 11/3, HĐND TP Huế tiến hành hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Nhiệm kỳ 2011-2016, nhiều quyết sách, nghị quyết quan trọng đã được HĐND TP Huế bàn bạc, thảo luận, thông qua và triển khai, áp dụng vào cuộc sống đem lại hiệu quả tích cực. Theo đó, có 11 nghị quyết chuyên đề sau khi ban hành được UBND TP Huế giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, địa phương triển khai dưới sự giám sát, theo dõi của Thường trực HĐND TP Huế.

HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2011-2016 có 40 đại biểu, chia thành 8 tổ, trong đó, có 11 nữ và 1 đại biểu tôn giáo, 3 đại biểu không làm việc trong cơ quan Nhà nước.

* Chiều 11/3, thị xã Hương Thủy tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhiệm kỳ qua, HĐND thị xã Hương Thủy và các phường, xã đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm; phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, sáng tạo trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Hương Thủy đạt những thành quả quan trọng, nâng mức thu nhập đầu người năm 2015 lên hơn 40 triệu đồng, có tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 9.100 tỷ đồng… có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của HĐND các cấp.

HĐND các cấp thị xã Hương Thủy tiếp tục đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, như: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND; nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; tăng cường hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri…

Tâm Huệ - Đồng Văn

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
HĐND các cấp


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP