Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững của LHQ:
Cần chính sách mạnh mẽ cho các Mục tiêu phát triển bền vững

Dưới sự bảo trợ của Hội đồng Kinh tế và Xã hội của LHQ (ECOSOC), chủ đề năm nay tập trung vào xóa bỏ nghèo đói thông qua các giải pháp bền vững, linh hoạt và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng.

Cần chính sách mạnh mẽ cho các Mục tiêu phát triển bền vững
Sản lượng gạo toàn cầu dự báo sẽ tăng 11% trong 10 năm tới

Theo FAO, tăng trưởng mạnh nhất dự kiến ​​sẽ là Ấn Độ, với dự báo sẽ vượt Trung Quốc để trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới vào năm 2033. Trung Quốc dự kiến ​​đứng thứ hai, tiếp theo là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Sản lượng gạo toàn cầu dự báo sẽ tăng 11 trong 10 năm tới
Return to top