22/10/2015 - 07:24

Thi tuyển lại thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương

TTH - Tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 21/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất cho phép tổ chức thi tuyển lại thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương theo đề xuất của Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông và các đơn vị tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thi tuyển kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương (thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương) để lựa chọn phương án kiến trúc đạt yêu cầu trước khi triển khai thiết kế xây dựng.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị tại cuộc họp, ý kiến của các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng phương án dự thi để nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh nhiệm vụ thiết kế công trình nhằm lựa chọn được phương án kiến trúc đẹp, khả thi, đáp ứng được các yêu cầu về giao thông. Trong đó lưu ý, nhiệm vụ thiết kế cần bổ sung, làm rõ một số nội dung để đơn vị tư vấn tập trung hơn vào yếu tố kiến trúc, cảnh quan, thẩm mỹ, đồng thời phải phù hợp với văn hóa Huế trong đồ án thiết kế; mời thêm các đơn vị tư vấn có năng lực khác dự thi; thu hút, mở rộng các đối tựợng tham gia, đóng góp ý tưởng thiết kế bằng nhiều hình thức khác.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP