16/02/2017 - 18:09

Thừa Thiên Huế được bổ sung 14,6 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

TTH - Bộ Tài chính yêu cần UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí được phân bổ đúng mục đích, chế độ quy định.

Bộ Tài chính vừa có quyết định giao bổ sung từ ngân sách Trung ương cho Thừa Thiên Huế 14,6 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1,6 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững là 13 tỷ đồng.

Bộ Tài chính yêu cần UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí được phân bổ đúng mục đích, chế độ quy định.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP