Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

28/01/2021 - 08:45

Tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

TTH.VN - Sáng 28/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 4.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bên trái) cùng Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh vào hội trường tham dự Đại hội

Dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Đại hội dành cả buổi sáng để tiếp tục nghe các đại biểu thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIII.

Mở đầu phiên thảo luận sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu bật những kết quả, giải pháp về nhiệm vụ cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước ta với mục tiêu phát triển hơn nữa đất nước.  

Hầu hết các tham luận trình bày tại Đại hội đều bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo văn kiện trình Ðại hội. Nội dung các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, dân chủ, khoa học, chất lượng, thể hiện sự kết tinh trí tuệ, tư duy về tầm nhìn chiến lược của Ðảng ta và khát vọng phát triển của dân tộc, phù hợp tình hình trong nước và quốc tế hiện nay.

Các tham luận đi sâu phân tích, làm rõ hơn những vấn đề đặt ra trong văn kiện, cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ. Khẳng định những đóng góp vào thành tích chung toàn diện của đất nước có vai trò hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững. 

Nhiều nội dung trong văn kiện được các tham luận làm rõ thêm và cung cấp dữ liệu tổng kết từ thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn những mục tiêu mà văn kiện Ðại hội đặt ra. Đồng thời, kiến giải nhiều vấn đề vừa có ý nghĩa thực tế, vừa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với các tầng lớp Nhân dân…

Buổi chiều, Đại hội nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tin, ảnh: Anh Phong 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP