Kinh tế Xây dựng - Giao thông

29/08/2016 - 20:57

Tổng vốn đầu tư 8 tháng đầu năm tăng 7,8%

TTH - Tổng vốn đầu tư 8 tháng đầu năm 2016 ước đạt 11.326,8 tỷ đồng, bằng 60,6% KH năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ; trong đó vốn do Trung ương quản lý 3.205,4 tỷ đồng (chiếm 28,3% tổng vốn), bằng 60% KH, giảm 1,2% so với cùng kỳ; vốn địa phương quản lý 8.121,4 tỷ đồng (chiếm 71,7% tổng vốn), bằng 60,8% KH, tăng 11,8%.

Nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý tăng so cùng kỳ do một số dự án tiến độ thi công nhanh, giá trị đạt trên 90% kế hoạch. Nguồn ngân sách Trung ương quản lý tiếp tục đầu tư vào các dự án: Mở rộng, nâng cấp QL 49B (Thuận An - Tư Hiền - QL 1A); Trung tâm Điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế; Cơ sở Nghiên cứu Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung,…

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP