24/07/2015 - 22:13

Trên 130 đầu sách đã được xuất bản

TTH - Sáng 24/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban xuất bản (XB)-in-phát hành để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động xuất bản trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2015.

Từ đầu năm đến nay, các nhà xuất bản (NXB) đã tổ chức XB 131 đầu sách, với 67.130 bản in; đạt doanh thu trên 780 triệu đồng; đảm bảo thu nhập bình quân 3,9 triệu đồng/người/tháng cho 20 lao động. Bên cạnh đó, các công ty in trong 6 tháng đầu năm, đã in là 166 triệu trang đạt doanh thu hơn 26 tỷ đồng; đảm bảo thu nhập 3,2 triệu đồng/người/tháng cho 199 lao động. Riêng lĩnh vực phát hành, do sách báo mạng ngày càng đa dạng, phong phú nên việc kinh doanh phát hành của 3 đơn vị phát hành giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP