Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

16/08/2021 - 16:41

Triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

TTH.VN - Ngày 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, cùng với việc kêu gọi, vận động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chương trình hành động MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. 

Đó là, chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại…

Chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò, vị trí đặc biệt của Mặt trận và các tổ chức thành viên góp phần làm nên thành công Đại hội XIII của Đảng, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ những âm mưu thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giữ vai trò nòng cốt trong hiệp thương, nêu cao vai trò của các giai tầng, dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cùng Nhân dân đồng lòng nhất trí cao tham gia chống dịch với tinh thần quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi không để dịch lây lan trong cộng đồng; tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP