Kinh tế Xây dựng - Giao thông

19/03/2013 - 17:08

Ưu tiên vốn để xử lý nợ đọng

TTH - Từ 2013, tỉnh ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách địa phương và coi đây là chỉ tiêu bắt buộc trong quy trình tổng hợp, bố trí và giao kế hoạch vốn đầu tư. Theo đó, bảo đảm hàng năm trước ngày 20-5 xử lý được ít nhất 30% khối lượng nợ đọng XDCB; chỉ được bố trí vốn cho các dự án (DA) mới sau khi bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng theo phương án, kế hoạch xử lý nợ đọng đã xây dựng.

Năm nay, việc phân bổ vốn được tỉnh thực hiện khá sớm, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó vốn tập trung cho thanh toán nợ đọng và ưu tiên khởi công mới các DA thuộc chương trình nông thôn mới. Đối với nguồn ngân sách tỉnh và hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương cũng như vốn chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh đã có quyết định giao kế hoạch vốn năm 2013 cho các chương trình, DA. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP Huế đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các chương trình, DA thuộc ngành, địa phương quản lý; phấn đấu đến cuối tháng 11-2013 phải hoàn thành 100% khối lượng dự kiến thi công trong năm nay, giải ngân 90% kế hoạch vốn bố trí ở tất cả công trình chuyển tiếp và khởi công mới. Đây là một bước tích cực, bởi những năm trước, việc phân bổ vốn vì nhiều lý do khách quan bị kéo dài sang tận giữa năm gây ảnh hưởng lớn tới tiến độ giải ngân.

 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thi công

 

 

Các nguồn vốn đều có dự kiến phân bổ chi tiết tới các chủ đầu tư. Việc phân bổ vốn sớm sẽ giúp quá trình triên khai thi công, quyết toán công trình được nhanh hơn. Năm 2013, thực hiện nghiêm túc chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương của Chính phủ, tỉnh sẽ ưu tiến vốn cho trả nợ khối lượng nợ đọng XDCB. Bởi Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu từng địa phương phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng XDCB trong thời gian qua. Đồng thời, phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng XDCB. Vì vậy, thanh toán nợ đọng là nhiệm vụ trọng tâm trong đầu tư XDCB của tỉnh năm 2013.

 

Trên cơ sở thống kê của các chủ Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát lại (loại trừ các DA đã bố trí thanh toán từ kế hoạch năm 2012 trở về trước, vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2013 để trả nợ khối lượng XDCB hoàn thành và các DA đã quyết toán), tổng nợ khối lượng XDCB hoàn thành khoảng 240 tỷ đồng. Nợ đọng lớn không chỉ ảnh hưởng tới tiến độ XDCB mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ-vốn thực hiện XDCB bằng việc vay vốn ngân hàng. Mặc dù vậy, với những giải pháp điều hành linh hoạt theo đúng chỉ đạo, đến nay toàn tỉnh đã cơ bản thanh toán được khoảng trên một nửa số nợ đọng nói trên. Thực hiện đúng tinh thần chỉ thị của Chính phủ, dự kiến phân bổ vốn của tỉnh trong năm cũng sẽ dành trả nợ đọng. Số nợ còn lại sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình từ nay đến 2015. Được biết, nguồn vốn được phân giao cơ bản đáp ứng để hoàn thành xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, trong năm nay, tỷ lệ khởi công mới các công trình trên địa bàn tỉnh vẫn sẽ bị hạn chế do tiếp tục thực hiện các giải pháp thắt chặt đầu tư công, chống lạm phát chung.

 

Ưu tiên vốn cho trả nợ, phân bổ vốn sớm cũng có nghĩa tiến độ giải ngân sẽ có những thuận lợi hơn. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa các chủ đầu tư, nhà thầu được phép rảnh rang trong thi công. Yêu cầu đặt ra theo Chỉ thị 38 ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh đối với các DA sử dụng vốn ngân sách tỉnh và hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành và chất lượng công trình. Đối với các DA chuyển tiếp, triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA ngay từ khi nhận được thông báo vốn. Trường hợp các gói thầu chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

 

Đối với các DA khởi công mới năm 2013, các chủ đầu tư tiến hành ngay các bước tiếp theo để DA có thể khởi công trong quý 1-2013. Tất cả nguồn vốn đầu tư trên địa bàn nông thôn phải ưu tiên thực hiện theo các danh mục đã được rà soát thuộc 28 xã xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015. Đến cuối tháng 3 này, nếu DA khởi công mới (hoặc gói thầu đối với DA chuyển tiếp) nào chưa đủ thủ tục để khởi công, UBND tỉnh sẽ chuyển vốn cho các DA khác.

Bài và ảnh: Bạch Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP