23/12/2015 - 07:16

Vận động IDA tại Kỳ IDA 18

TTH.VN - Mục tiêu chính của công tác vận động IDA là nhằm có được giai đoạn chuyển tiếp phù hợp trong trường hợp Việt Nam tốt nghiệp IDA năm 2017, bảo đảm khả năng trả nợ bền vững của ngân sách nhà nước trong thời gian tới, không tạo ảnh hưởng bất lợi đến điều kiện tiếp cận nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác.

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về mục tiêu vận động IDA tại Kỳ IDA 18 của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng để thực hiện được mục tiêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý tổng ODA và vốn vay ưu đãi sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các phương án vận động IDA tại Kỳ IDA18, trong đó nhấn mạnh các yêu cầu của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết quốc tế có liên quan; tiếp tục nỗ lực giảm nghèo đa chiều và thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ và quản lý nợ bền vững để thuyết phục các đối tác có vai trò và ảnh hưởng quan trọng (Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Australia...) ủng hộ Việt Nam được giai đoạn chuyển tiếp phù hợp; xây dựng bộ tài liệu vận động đối tác để cung cấp cho Bộ Ngoại giao triển khai vận động; sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng vận động, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016 – 2010 phù hợp với tình hình mới và các quy định hiện hành về quản lý nguồn vốn này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thu thập thông tin, đánh giá tình hình và theo dõi những động thái của WB và nắm bắt quan điểm của WB và các cổ đông về vấn đề tốt nghiệp IDA của Việt Nam, chuẩn bị các phương án và vận động tại các phiên họp IDA 18 sắp tới.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ các phương án tốt nghiệp IDA của Việt Nam, tiếp tục đánh giá hệ quả của việc tốt nghiệp IDA đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, từ đó xây dựng các kịch bản trả nợ phù hợp với khả năng cân đối ngân sách để làm cơ sở làm việc với WB về đẩy nhanh trả nợ vốn IDA sau giai đoạn tốt nghiệp; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Định hướng vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016 – 2010 đáp ứng được yêu cầu cho phát triển, đồng thời bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai vận động, có lồng ghép nội dung này vào các cuộc tiếp xúc, hội đàm chính thức giữa Việt Nam và các đối tác lớn nêu trên.

 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP