30/08/2023 15:42

100 năm Bảo tàng Khải Định

Suốt chặng đường 100 năm tồn tại và hoạt động, Bảo tàng Khải Định xưa, nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đang phát huy sứ mệnh của mình trong việc gìn giữ di sản của những thế hệ đi trước.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận