04/08/2023 09:43

Địa đạo Khe Trái - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

Di tích lịch sử cách mạng địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (địa đạo Khe Trái) ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà sau khi tiến hành tu bổ, tôn tạo và đưa vào sử dụng đã góp thêm một địa chỉ đỏ giáo dục về truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận