25/09/2023 06:40

Trúc chỉ vào đời sống

Ngoài những tác phẩm nghệ thuật tạo hình được đánh giá cao, những năm gần đây, Trúc chỉ ra mắt công chúng dòng tranh lưu niệm, những sản phẩm thiên về nghệ thuật ứng dụng.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận