22/02/2023 16:11

Truyền bài ca cổ

Bà Kăn Bé ở xã Hồng Kim, A Lưới là một trong những người còn hát những khúc ca cổ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận