Đáng lo ngại về tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần

Không thể phủ nhận vai trò và lợi ích của việc rút BHXH một lần nhưng có thể thấy rút BHXH một lần là lợi bất cập hại. Nó chỉ có thể thực hiện khi không còn cách giải quyết nào khả dĩ tốt hơn.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP