Tôn vinh di sản diễn xướng cung đình Huế qua mỹ thuật

Với chủ đề “Cảm hứng về di sản diễn xướng cung đình Huế”, trại sáng tác lần này tập trung sáng tạo để tôn vinh vẻ đẹp của di sản phi vật thể, như Nhã nhạc, múa cung đình, tuồng cung đình và ca Huế.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP