Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

20/07/2016 - 10:20

Việt Nam sẽ có hơn 18 triệu người già vào 2040

Dân số Việt Nam đang có tốc độ già hóa nhanh. Số dân từ 65 tuổi trở lên ở Việt Nam hiện nay là 6,5 triệu người nhưng sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 18,4 triệu người vào 2040.

Để giảm thiểu tác động của việc già hóa dân số, cần có hành động chính sách về thị trường lao động, hệ thống hưu trí, y tế, chăm sóc sức khoẻ dài hạn

Đó là thông tin do Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết tại buổi công bố Báo cáo Tình hình Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016.

Theo WB, Việt Nam nằm trong số quốc gia già hóa dân số nhanh trên thế giới, trong hoàn cảnh Việt Nam còn ở mức thu nhập thấp so với quốc gia có dân số già hiện nay. WB khuyến cáo, việc già hóa dân số sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động, gây ra nhiều thách thức với nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và toàn bộ người dân. Để giảm thiểu tác động, cần có hành động chính sách về thị trường lao động, hệ thống hưu trí, y tế, chăm sóc sức khoẻ dài hạn.

Tại buổi công bố, WB cũng dự báo mức tăng trưởng GDP năm nay sẽ chậm lại ở mức 6%, thấp hơn năm 2015. Nguyên nhân giảm tốc do đợt hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến 360.000 ha đất nông nghiệp và 26.000 ha không thể canh tác tại các vùng sản xuất nông nghiệp. Theo tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc, hạn hán sẽ tiếp tục ảnh hưởng một số vùng đến 9/2016, đe dọa khoảng 600.000 ha đất lúa. Sản lượng lúa thu hoạch đông xuân giảm 6,3%.

“Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, Việt Nam cần tiếp tục tái cơ cấu theo chiều sâu để tăng năng suất lao động”, ông Achim Fock, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam nói.

Theo Tiền phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP