17/11/2015 - 17:25

Vietcombank ngừng chuyển khoản ATM cho người nước ngoài

TTH.VN - Vietcombank vừa thông báo ngừng triển khai giao dịch chuyển khoản qua kênh ATM trong cùng hệ thống ngân hàng, trong đó tài khoản nhận là tài khoản của người không cư trú hoặc người cư trú là người nước ngoài. 

Giao dịch chuyển tiền từ thẻ hoặc tài khoản của ngân hàng khác đến thẻ Vietcombank kết nối với tài khoản của người không cư trú hoặc người cư trú là người nước ngoài ngân hàng cũng ngưng triển khai.

Giải thích về quyết định này, Vietcombank cho biết việc ngừng ngừng triển khai các dịch vụ này là theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Do tính chất của các giao dịch chuyển khoản trên ATM và chuyển tiền qua thẻ, hồ sơ của khách hàng không được kiểm tra, vì vậy việc làm này nhằm tuân thủ quy định.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP