Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

10/11/2016 - 06:59

Vọoc ngũ sắc xuất hiện ở rừng Bắc Hải Vân

TTH.VN - Trong lúc tuần tra, các cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân phát hiện đàn vọoc ngũ sắc.

Hơn 70 cá thể vọoc ngũ sắc được phát hiện tại rừng Bắc Hải Vân

Theo đó, địa điểm phát hiện tại khoảnh 9 tiểu khu 250, khu vực Hố Nai và ở 2 khu vực thuộc khoảnh 14 tiểu khu 250 và khoảnh  3,5  tiểu khu 251 thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc với số lượng hơn 70 con.

Voọc ngũ sắc này là Voọc chà vá chân nâu có tên khoa học Pygathrix nemaeus thuộc loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt, vì vậy phải nhanh chóng có các phương án bảo vệ và khảo sát đánh giá để bảo tồn đàn Voọc này.

Vùng rừng phòng hộ thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý Bắc Hải Vân có giá trị lớn với những thắng cảnh nổi tiếng. Đặc biệt, tại khu rừng này có nhiều loại động vật quý hiếm. Do vậy,  từ năm 1995 Nhà nước và các tổ chức quốc tế đã lập các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ở vùng đèo Bắc Hải Vân; trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ diện tích rừng tự nhiên với diện tích là 1.455 ha và 1.341 ha.

Hải Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP