11/03/2015 - 10:11

Xây dựng, củng cố hệ thống giải phẫu bệnh lao, phổi

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ xây dựng và củng cố hệ thống giải phẫu bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi tại Việt Nam” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Luxembourg.

Dự án nhằm xây dựng và củng cố hệ thống giải phẫu bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi tại Việt Nam; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao trong điều trị ung thư phổi và góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2018. Bộ Y tế là cơ quan chủ quản Dự án.

Tổng kinh phí của Dự án là 2.312.334 Euro, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg 2.012.334 Euro, vốn đối ứng 300.000 Euro (gồm 100.000 Euro từ ngân sách hành chính sự nghiệp hàng năm của Bộ Y tế và 200.000 Euro vốn góp bằng cơ sở vật chất, nhân lực của các bệnh viện tham gia Dự án).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan và phía Luxembourg xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt Văn kiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP