01/09/2014 - 05:48

Xây dựng hồ sơ khoa học về nghề dệt Dzèng của người Tà Ôi

TTH.VN - Hoạt động này không chỉ để khôi phục, phát triển nghề dệt Dzèng truyền thống đang đứng trước nguy cơ thất truyền mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Tà Ôi.

Sở VH-TT&DL vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống tộc người Tà Ôi, huyện A Lưới”.

Đây là đề tài được triển khai trong 2 năm 2013-2014 với mục tiêu khảo sát, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy nghề dệt Dzèng truyền thống của đồng bào Tà Ôi, trên cơ sở đó xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.  

Sở VH-TT&DL đã xây dựng bộ hồ sơ khá đầy đủ thông qua việc khảo sát, nghiên cứu về nghề dệt Dzèng truyền thống của tộc người Tà Ôi; trong đó gồm hình ảnh mô tả quy trình kỹ thuật dệt Dzèng, nghệ nhân dệt Dzèng, các sản phẩm, thành phẩm, các mẫu hoa văn, mô típ trang trí với trên 100 mẫu; lấy ý kiến về việc cam kết bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của các nghệ nhân làm nghề dệt Dzèng, đồng thời phối hợp sản xuất phim tư liệu khoa học di sản và hệ thống hóa một cách bài bản những nội dung, giá trị đặc trưng của nghề dệt Dzèng Tà Ôi.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP