06/10/2013 - 13:36

Xây dựng Huế thành mô hình điểm về bóng đá phong trào

TTH.VN - Liên đoàn Bóng đá Thừa Thiên Huế (HFF) vừa ký văn bản ghi nhớ với Liên đoàn bóng đá Na uy(NFF)/Dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV) nhằm thiết lập các nguyên tắc cơ bản đối với mối quan hệ hợp tác giữa NFF/FFAV và HFF.

Theo đó, FFAV sẽ giúp Thừa Thiên Huế trở thành mô hình mẫu về bóng đá phong trào tại Việt Nam và đưa HFF trở thành cơ quan chủ quản trong việc phát triển bóng đá trên địa bàn tỉnh với sự cam kết hỗ trợ của FFAV bao gồm các hoạt động tập huấn liên quan đến bóng đá, thành lập và phát triển các câu lạc bộ bóng đá, phát triển cấu trúc bóng đá thông qua việc sử dụng các nguồn tư liệu, kinh nghiệm, chuyên môn và các hướng dẫn viên từ NFF/FFAV.

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thừa Thiên Huế và ông Anders Krystad, Giám đốc FFAV đã ký văn bản ghi nhớ. Biên bản nêu rõ phạm vi và quy mô hợp tác giữa NFF/FFAV và HFF về phát triển bóng đá phong trào và cơ cấu tổ chức bóng đá tại Thừa Thiên Huế nhằm xây dựng Thừa Thiên Huế thành mô hình điểm để nhân rộng ra các tỉnh, thành khác ở Việt Nam

Lan Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP