Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

04/05/2017 - 05:56

Xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh

TTH - Đại tá Lê Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai thực hiện, qua đó đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh về cơ sở làm hộ chiếu giúp dân

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Thượng tá Hà Xuân Phương, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Công an tỉnh chia sẻ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ Công an tỉnh xác định 3 mục tiêu, yêu cầu. Đó là, tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc nghị quyết để cán bộ, chiến sĩ công an nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm; nâng cao vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo công an các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn. Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an Nhân dân (CAND).

Theo đó, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết, đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao để triển khai thực hiện nghị quyết; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Đồng thời, phải làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, phòng chống tham nhũng để góp phần xây dựng Đảng. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện nghị quyết, chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ.

Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt và nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Xây là chính, phòng ngừa là chính, xây dựng nội bộ vững mạnh”. Thượng tá Hoàng Thị Mai, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thủ trưởng công an các đơn vị nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, liêm khiết, phát huy vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và gắn trách nhiệm cá nhân liên đới khi đơn vị do mình lãnh đạo, quản lý xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử của công an nhân dân với yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nắm vững, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Chú trọng công tác cán bộ

Công an tỉnh đã luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy kết hợp với bố trí trưởng công an cấp huyện không phải là người địa phương theo đúng quy định nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Qua đó, đã thực hiện luân chuyển, điều động 31 chỉ huy cấp phòng và luân chuyển 8/9 trưởng công an cấp huyện không phải là người địa phương nơi chuyển đến. Tính từ năm 2015 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên 210 cán bộ, công chức.

Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4, Đảng ủy Công an tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ cần thực hiện ngay và thường xuyên. Đáng chú ý là chỉ đạo rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với những đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng; cán bộ, chiến sĩ được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận không đồng tình. Tăng cường phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Mặt khác, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm những nội dung của nghị quyết. “Năm 2017, Đảng bộ Công an tỉnh xác định là năm tập trung làm tốt công tác cán bộ và cải cách hành chính trong toàn lực lượng nên quá trình thực hiện Nghị quyết TW 4 cũng sẽ được gắn kết với các nội dung này nhằm tăng cường hiệu quả công tác” - Đại tá Lê Quốc Hùng khẳng định.

Để thực hiện được các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Đảng ủy Công an tỉnh đã xác định cụ thể những nhiệm vụ, giải pháp chung theo 4 nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết; đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và những nhiệm vụ cần thực hiện ngay. Trong đó, chú trọng giải pháp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, cấp ủy Đảng trong Công an tỉnh đang tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể để thể hiện quyết tâm gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết.

Bài, ảnh: Thái Bình

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP