08/12/2015 - 17:15

Xây dựng Trường đại học Kinh tế thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ

TTH - Ngày 8/12, Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015. 5 năm qua đội ngũ cán bộ khoa học của trường không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

Từ 191 người năm 2011 lên 219 người năm 2015; số phó giáo sư tăng lên thành 15 phó giáo sư, 20 tiến sĩ năm 2015. Tổng số đề tài đã và đang thực hiện là 254 đề tài. Trong đó có 3 đề tài cấp Bộ, 35 đề tài cấp Đại học Huế và 120 đề tài cấp trường. Toàn trường có 349 công trình đã được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó có 89 bài báo quốc tế, chiếm gần 26%. Trường đã tổ chức được 22 hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế...

Nhà trường đề ra mục tiêu tổng quát của hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 là: xây dựng Trường đại học Kinh tế thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, vùng và cả nước.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP