Giáo dục Tin tức giáo dục

27/08/2013 - 10:38

1.426 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 tính đến ngày 26/8

TTH.VN - 1.426 là số hồ sơ của các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, theo thống kê đến ngày 26/8 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế năm 2013.

Các ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển là ngành Kinh tế, Khoa Du lịch tuyển 24 chỉ tiêu nhưng có đến 193 hồ sơ; ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế: 83 hồ sơ - 35 chỉ tiêu; Trường đại học Sư phạm ngành Sư phạm Tin học: 184 hồ sơ - 64 chỉ tiêu; ngành Giáo dục chính trị: 59 hồ sơ - 28 chỉ tiêu; Trường đại học Ngoại ngữ: ngành Quốc tế học: 44 hồ sơ – 20 chỉ tiêu; ngành Ngôn ngữ Pháp: 48 hồ sơ - 23 chỉ tiêu; ngành Sư phạm tiếng Pháp: 44 hồ sơ - 25 chỉ tiêu; Ngành Vật lý học, Trường đại học Khoa học: 82 hồ sơ - 50 chỉ tiêu... Một số ngành có số hồ sơ nộp vào khá ít là: ngành Công thôn, Trường đại học Nông Lâm: 3 hồ sơ - 59 chỉ tiêu; Chăn nuôi 30 hồ sơ - 82 chỉ tiêu; Khoa học cây trồng 24 hồ sơ - 85 chỉ tiêu.

Trường đại học Khoa học ngành Đông Phương học: 12 hồ sơ - 30 chỉ tiêu; Triết học 18 hồ sơ - 34 chỉ tiêu; nhóm ngành Nhân văn tuyển 125 chỉ tiêu nhưng mới có 9 hồ sơ nộp vào ngành Ngôn ngữ học và 47 hồ sơ nộp vào ngành Văn học; ngành Ngôn ngữ Nga, Trường đại học Ngoại ngữ: 2 hồ sơ - 6 chỉ tiêu...

Để biết thêm thông tin cụ thể về số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 đến thời điểm này, thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ: http://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tintuc/ds_NV2_26082013.pdf

Thí sinh dự thi vào Đại học Huế kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2013. Ảnh: Ngọc Hà

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 còn kéo dài đến ngày 9/9/2013. Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17h ngày 4/9/2013.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP