21/06/2016 - 22:46

183 hộ dân Nam Đông xây dựng nhà ở phòng tránh lụt, bão

TTH - Ngày 21/6, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình nhà ở phòng tránh lụt, bão tại huyện Nam Đông.

Đến nay, UBND huyện Nam Đông đã phê duyệt phân bổ cho 222 hộ thuộc 9 xã trên địa bàn huyện, trong đó, đã triển khai cho 183 nhà; 39 hộ không triển khai thực hiện. Tổng số vốn huy động hỗ trợ trên 3 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân trên 1,9 tỷ đồng, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội 2,13 tỷ đồng; vốn nhân dân đầu tư thêm 1 tỷ đồng. So với kế hoạch, tiến độ thực hiện vẫn chậm. Trên địa bàn còn 33 hộ chưa được vay vốn do không nằm trong danh sách theo Quyết định 1293 của UBND tỉnh. Các trường hợp này huyện đã làm tờ trình xin UBND tỉnh phê duyệt bổ sung để triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 48 đề nghị huyện cần sớm hoàn chỉnh văn bản điều chỉnh số hộ hưởng lợi để Sở Xây dựng tham mưu với UBND tỉnh, đồng thời phải đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng…

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP