03/07/2015 - 07:33

20 bài sẽ dự thi cấp Trung ương

TTH - Theo Ban tổ chức, cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cấp tỉnh tại các huyện, thị xã và TP Huế có 71.570 bài tham gia dự thi.

Đến nay, đã lựa chọn 220 bài tham gia dự thi cấp tỉnh. Theo đánh giá, đối tượng tham gia cuộc thi có đầy đủ các thành phần trong xã hội, từ cán bộ, công chức, viên chức đến sinh viên, học sinh và người dân. Các bài dự thi có hình thức đẹp, nội dung có sự đầu tư, nghiên cứu, sát với yêu cầu, phản ánh đầy đủ, sinh động ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiến pháp.

Dự kiến từ ngày 2/7 đến ngày 14/7/2015, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ tiến hành chấm thi, xem xét, lập hồ sơ danh sách 20 bài dự thi có số điểm cao gửi tham gia dự thi cấp Trung ương.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP