Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

17/10/2018 - 15:19

20 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống Chính quyền điện tử giai đoạn 2018 - 2020

TTH.VN - Chiều 17/10, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Ngọc Khanh cho biết, theo Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hoàn thiện Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020” vừa được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua, tỉnh sẽ dành nguồn vốn ngân sách 20 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống phục vụ CQĐT.

Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

Dự án gồm 5 hợp phần, bao gồm: xây dựng hệ thống dự phòng nóng hạ tầng dùng chung của tỉnh; xây dựng hệ thống thông tin văn phòng điện tử của tỉnh; nâng cấp Cổng dịch vụ công tỉnh; chuẩn hóa hệ thống thông tin kết nối với người dân, doanh nghiệp; nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông CQĐT.

Các hợp phần trên được hoàn thiện nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng CQĐT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin CQĐT; đẩy mạnh các giải pháp có tính dùng chung, tích hợp và theo hướng triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh; xây dựng thành công hệ thống thông tin chính quyền điện tử.

Ngoài ra, khi đã hoàn thiện, CQĐT còn giúp tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành và xử lý công việc hành chính qua môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ cho công dân, doanh nghiệp và tổ chức trên môi trường mạng; đảm bảo kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ liên thông quốc gia (NGSP); hoàn thiện CQĐT làm nền tảng cho phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP