31/05/2017 - 22:22

300 doanh nghiệp được tập huấn chính sách thuế mới

TTH - Sáng 31/5, Cục Thuế tỉnh tổ chức tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với 300 doan nghiệp.

Các Luật thuế mới áp dụng trong năm 2017 như sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế; sửa đổi về hóa đơn chứng từ, hoàn thuế điện tử… được giới thiệu và giải thích cụ thể đến với người nộp thuế. Tại hội nghị, một số doanh nghiệp đưa ra nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.

Thanh Hương

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP