Kinh tế Công nghiệp - TTCN

25/12/2017 - 21:32

7 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp

TTH - Đó là số dự án được cấp phép đầu tư trong năm 2017 tại các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 4 dự án đầu tư mới và 3 dự án di dời từ khu dân cư; nâng tổng số dự án đầu tư vào cụm công nghiệp là 119 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1 ngàn tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 9 CCN, gồm Tứ Hạ, Bắc An Gia, Thủy Phương, Hương Sơ… với diện tích trên 303 ha, diện tích đã đưa vào sử dụng là 142 ha và tỷ lệ lấp đầy khoảng 47%.

Trong năm 2018, Sở Công thương phối hợp với UBND các huyện, thị xã và TP. Huế tăng cường công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, đồng thời vận động các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư di dời ra hoạt động tại các CCN nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo cơ hội để các cơ sở mở rộng quy mô, phát triển sản xuất.

Thanh Hương 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP