21/03/2017 - 19:57

84 công chức, viên chức tham gia thi nâng ngạch lên chuyên viên

TTH - Kỳ thi này do Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên của tỉnh tổ chức trong ngày 21/3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã đến dự.

Theo quy định, kỳ thi không phân biệt chức danh, chức vụ, vị trí công tác, tuổi đời, giới tính… Việc tổ chức thi nâng ngạch đối với công chức, viên chức thông qua thi tuyển đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, đúng pháp luật. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên cho 52 công chức và 32 viên chức tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP