13/11/2014 - 07:11

A Lưới: Giao gần 15 nghìn ha rừng cho tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình quản lý

TTH - Từ đầu năm đến nay, A Lưới đã giao rừng cho nhóm hộ, hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức quản lý với diện tích 4.300ha, nâng tổng diện tích đã giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn huyện lên hơn 14,96 nghìn ha.

Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2014, huyện A Lưới sẽ triển khai giao 5.550 ha; trong đó, rừng phòng hộ 1.577ha và rừng sản xuất gần 3.973ha tại 7 xã trong tổng số 21 xã nằm trong kế hoạch giao rừng theo Quyết định 430 giai đoạn 2011-2014 của UBND tỉnh. Ngoài ra, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được thực hiện đồng bộ, với diện tích gần 7.298ha rừng tự nhiên chiếm gần 49% diện tích rừng đã giao.

H. Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP