22/08/2015 - 10:54

A Lưới: Số cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đạ tăng 33,3%

TTH.VN - Ngày 21/8, UBND huyện A Lưới tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu (giai đoạn 1990 – 2015).

Trong 25 năm qua, việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn huyện A Lưới có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng cơ sở được tập trung vào khâu yếu, mặt yếu, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả khá cao. Qua đó, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững, chính sách xã hội được quan tâm.

Ông Hồ Xuân Trăng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới trao giấy khen cho các tập thể

Tăng trưởng kinh tế năm 1990 đạt 5,7% đến năm 2015 nâng lên 14%, số cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đạt khá tăng 33,33%. Chất lượng xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đi vào chiều sâu, đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho việc giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong thời gian tới, hội nghị đề ra 6 chủ trương và 8 giải pháp, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, nhất là các xã trên tuyến biên giới, các khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh, các xã đặc biệt khó khăn đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng…
 
Tại hội nghị, 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đã được UBND huyện A Lưới khen thưởng.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP