26/07/2015 - 17:05

A Lưới xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo

TTH - Từ đầu năm đến nay, huyện A Lưới đã vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2015 được 70 triệu đồng, xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 200 triệu đồng; phối hợp tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo...

Ngoài ra, mặt trận các cấp tích cực tham gia giải quyết các vụ việc nổi cộm, ổn định đời sống Nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.    

QUỐC TUẤN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP