Thế giới Thế giới

24/07/2016 - 18:16

Anh huấn luyện chống khủng bố cho hơn 500.000 người lao động

TTH - Hơn nửa triệu người lao động khu vực công tại Anh đang được huấn luyện chống khủng bố, nhằm phát hiện và báo cáo những kẻ cực đoan tại nơi làm việc của họ.

Đây là một trong những chương trình nâng cao nhận thức chống khủng bố lớn nhất từng được Chính phủ Anh thực hiện. Theo đó, các y tá, giáo viên, người giám sát trẻ em và nhân viên khu vực công cộng là những người tham gia vào chương trình huấn luyện này.

Các học viên sẽ biết được những dấu hiệu khi ai đó trở nên cực đoan, bao gồm những người có hành vi bất thường, tiếp cận tài liệu cực đoan trực tuyến hoặc tác phẩm nghệ thuật hay văn học chứa thông điệp cực đoan.

LÊ THẢO (Lược dịch từ PressTV & RT)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP