16/06/2015 - 09:48

Bảo hiểm xã hội tỉnh lập hồ sơ khởi kiện những đơn vị để nợ kéo dài

TTH.VN - Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, tính đến ngày 31/5, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị trên địa bàn tỉnh gần 130 tỷ đồng (chiếm 6,7% kế hoạch thu năm 2015), trong đó gần 110 tỷ đồng là tiền nợ BHXH.

Việc chậm nộp tiền BHXH, ngoài nguyên nhân khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp cố tình không chịu nộp đúng theo quy định, chiếm dụng quỹ BHXH, xâm hại đến quyền lợi của các đối tượng tham gia bảo hiểm.

Để bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng tham gia các loại bảo hiểm, thời gian tới cùng với việc tiếp tục đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện chuyển nộp tiền BHXH, BHYT đúng thời gian quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh xây dựng lộ trình cam kết trả nợ, đồng thời lập hồ sơ khởi kiện đối với những đơn vị để nợ kéo dài; cung cấp thông tin các đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT gửi Cục Thuế tỉnh đề nghị thực hiện thanh tra thuế...

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP