Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/06/2020 - 06:30

Bò sinh sản cho hộ nghèo A Lưới

TTH - Hỗ trợ bò cái sinh sản cho các hộ nghèo miền núi A Lưới bước đầu mang lại hiệu quả.

Tham quan mô hình bò sinh sản ở A Lưới

Ông A Vô Á ở thôn A Chi, xã A Roàng là một trong những hộ dân được hỗ trợ bò cái sinh sản từ dự án nuôi bò sinh sản do Hội Nông dân (HND) tỉnh triển khai từ năm 2019. Sau một năm chăm sóc, nuôi dưỡng, bò của gia đình ông Á đã sinh một bê con. Đây là động lực giúp gia đình ông phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Gia đình chị PơLoong Ngãi ở cùng địa phương cũng nhận được hỗ trợ một con bò cái sinh sản từ năm 2019, đến nay đã sinh sản một bê con. Chị Ngãi tâm sự: “Trong lúc hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, gia đình được sự giúp đỡ, hỗ trợ bò sinh sản, tui mừng lắm! Gia đình cố gắng chăm sóc bò thật tốt, gầy dựng thành đàn để phát triển kinh tế gia đình”.

Ông A Viết Cối, Phó Chủ tịch UBND xã A Roàng đánh giá, dự án nuôi bò sinh sản thật sự tạo niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Dự án giúp các hộ nghèo có cơ hội ổn định cuộc sống, từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững. Chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các hộ dân, chú trọng chăm sóc, duy trì đàn bò phát triển tốt, tạo “cần câu” giúp các hộ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ bò, mới đây, HND tỉnh cũng đã hỗ trợ 500 con gà giống, 250 kg thức ăn và các dụng cụ nuôi cho 10 hộ nghèo; hỗ trợ giống ổi lê cho 10 hộ; mở 4 lớp đào tạo nghề chăn nuôi gà, lợn và dạy nghề làm tăm hương... cho hội viên; hỗ trợ 20 bộ dụng cụ làm tăm hương, cạo mủ cao cho hội viên nông dân nghèo ở huyện A Lưới...

Theo HND tỉnh, các hộ được hỗ trợ bò là những hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, chăm chỉ lao động nhưng thiếu vốn, kiến thức và kinh nghiệm làm ăn; đồng thời có khả năng huy động thêm nguồn vốn từ gia đình, có khả năng tiếp thu kiến thức, tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, quyết tâm thoát nghèo. Các hộ cam kết tự nguyện làm đơn đăng ký phấn đấu thoát nghèo và chăm lo phát triển sản xuất, chăn nuôi bò đảm bảo hiệu quả.

Năm 2019, dự án chăn nuôi bò cái sinh sản được HND tỉnh triển khai tại huyện A Lưới với hình thức giúp đỡ, hỗ trợ cho nông dân thoát nghèo. Dự án có 26 con bò cái giống sinh sản với tổng giá trị 379 triệu đồng đã được bàn giao, hỗ trợ cho 26 hộ nghèo. Đến nay, trong số 26 con bò cái đã có 8 con sinh sản 8 bê con, 16 con đang mang thai và phát triển tốt. UBND huyện A Lưới cũng đã hỗ trợ cho 26 hộ được nhận bò, mỗi hộ 3 triệu đồng xây dựng chuồng trại và 300 ngàn đồng mua giống cỏ trồng phục vụ thức ăn.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch HND tỉnh đánh giá, dự án chăn nuôi bò cái sinh sản không chỉ tạo cơ hội mang lại nguồn thu nhập ổn định, mà còn giúp các hộ đồng bào thiểu số chuyển đổi nhận thức, tự vươn lên, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. HND tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ người dân triển khai phòng trừ dịch bệnh trên gia súc; ứng dụng tốt các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc bò, đảm bảo sinh sản đạt kết quả tốt.

Bài, ảnh: Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP