Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

22/07/2020 - 07:00

Bước chuyển quan trọng của Phong Điền

TTH - Luân chuyển cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được Huyện ủy Phong Điền thực hiện quyết liệt. Qua đó, đã nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền công bố quyết định điều động cán bộ

Hiệu quả

Đảng bộ Phong Sơn năm 2012 xếp loại yếu kém, nội bộ chưa thực sự đoàn kết thống nhất, chưa tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trước thực tế đó, tháng 9/2013, ông Võ Ngọc Sơn, lúc bấy giờ là Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện được tổ chức luân chuyển về, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Năm 2016, ông Sơn được điều chuyển về huyện; ông Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND) được Huyện ủy luân chuyển về thay ông Sơn.

Ông Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy Phong Sơn (Bí thư Đảng ủy hơn 1 nhiệm kỳ qua) cho biết, sau khi Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã được bổ sung, kiện toàn, Đảng ủy đã bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Ban Thường vụ,  BCH Đảng bộ xã; đồng thời kiện toàn lại đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đảng ủy xã Phong Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thực hiện đề án giao đất ở cho những hộ có nhu cầu bức thiết bằng hình thức thu tiền; đề án thu gom, xử lý rác thải… Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung cho công tác cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: hồ tiêu, bưởi da xanh… Hiện nay, mô hình kinh tế này là hướng đi mới của xã Phong Sơn. Nhờ nội bộ đoàn kết, đề ra hướng đi đúng, Phong Sơn ngày càng phát triển. Từ 1 đảng bộ yếu kém, năm 2017 đến nay, Phong Sơn được công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ông Hoàng Ngọc Ngân, Bí thư Chi bộ thôn Công Thành bộc bạch, nhờ đổi mới phương thức sinh hoạt, nhất là mở rộng dân chủ nên các đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến và có sự thống nhất cao. Vì vậy, những vấn đề tồn tại, vướng mắc đều được giải quyết ngay tại cơ sở.

Có thể thấy, công tác xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCS Đảng yếu kém đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá năng lực lãnh đạo của các TCCS Đảng, xây dựng Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ nhằm tăng cường cho các TCCS Đảng còn yếu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện việc luân chuyển, điều động 16 đồng chí đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; điều động 10 cán bộ chủ chốt cấp xã về giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể và tương đương. Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành này sang ngành khác…

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Ông Đoàn Kỳ Côi, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền khẳng định: Huyện ủy Phong Điền luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo, tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ trực thuộc.

Ngoài luân chuyển, điều động cán bộ bổ sung cho cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quyết liệt trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các tổ chức Đảng. Trong đó, lãnh, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở xây dựng và bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời quy định cụ thể mối quan hệ làm việc của các địa phương, cơ quan, đơn vị nên đã hạn chế việc bao biện làm thay hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Nhờ đó đã khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; kịp thời nắm bắt những vấn đề vướng mắc, bức xúc mà người dân quan tâm, để từ đó tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay từ cơ sở. Đối với việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận được thực hiện theo hướng ngắn gọn, cụ thể, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc.

Đáng chú ý, Huyện ủy quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, kỹ năng công tác, có uy tín, gắn công tác quy hoạch với đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

 “Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Phong Điền là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); đồng thời triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng…”, ông Đoàn Kỳ Côi cho biết.

Đảng bộ Phong Điền hiện có 47 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 274 chi bộ trực thuộc với tổng số 3.576 đảng viên.

Bài, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP